კიბერუსაფრთხოება

კიბერუსაფრთხოება  წარმოადგენს ტექნიკისა და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის ერთობლიობას საკუთარი ციფრული და ინფორმაციული სივრცის დასაცავად. კიბერ თავდასხმები ნებისმიერ ქვეყანაში დიდ საფრთხეს წარმოადგენს, სწორედ ამიტომ კომპანიებმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმონ მომხმარებლების უსაფრთხოებას და მუდმივად განაახლონ ეფექტური თავდაცვის მეთოდები.

ჩვენს სერვისებში შედის:

  • მომხმარებლებისთვის სწორი პროდუქციის შერჩევა და კონსულტაცია;
  • აპარატურის ფიზიკური ინსტალაცია და კონფიგურაცია;
  • სამუშაო სერვერებისა და სერვერის დაცვა (Endpoint Security);
  • არსებული რისკების შეფასება;
  • კომპანიისთვის კრიტიკული ინფორმაციული აქტივების იდენტიფიცირება.


კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით ჩვენი მთავარი პარტნიორებია:
Fortinet, Palo Alto, Cisco, Barracuda და ა.შ.

კიბერუსაფრთხოება