ქსელური ინფრასტრუქტურა

ქსელური ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს აპარატურისა და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის ერთობას, რომელიც ემსახურება IT ქსელის შექმნას, გაშვებასა და შენარჩუნებას.

ჩვენს სერვისებში შედის:

  • ქსელური ინფრასტრუქტური - უსაფრთხო კორპორატიული ქსელის შექმნა და მონიტორინგის სისტემების დანერგვა;
  • უსადენო ქსელი (WiFi) - კომპანიისთვის შესაბამისი პროდუქციისა და მომსახურების შერჩევა/ინსტალაცია ქსელის უწყვეტობისთვის;
  • ტექნიკის ფიზიკური ინსტალაცია და კონფიგურაცია;
  • შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის გამართვა;
  • ტელეფონიისა და ვიდეოსაკონფერენციო სისტემების გამართვა;
  • უსაფრთხოება - ქსელის უსაფრთხოებისათვის აუცილებელი ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფა. 


ქსელური და ტელეფონიის გადაწყვეტილებების მიხედვით ჩვენი მთავარი პარტნიორებია: HPE, Cisco, Grandstream, Fortinet, Palo Alto, Ruckus,  Barracuda და სხვა.

ქსელური ინფრასტრუქტურა